Unser Team

Deine Lehrer im friedrich31

Vici
Hatha Yoga
ViciHatha Yoga
Svetlana
Vinyasa & Ashtanga Yoga
SvetlanaVinyasa & Ashtanga Yoga
Nora
Yoga für Schwangere & Mamas
NoraYoga für Schwangere & Mamas
Alex
Hatha & Vinyasa Yoga
AlexHatha & Vinyasa Yoga
Marcus
Vinyasa Yoga
MarcusVinyasa Yoga
Nico
Hatha & Vinyasa & Yin Yoga
NicoHatha & Vinyasa & Yin Yoga
Astrid
Hatha & Vinyasa Yoga
AstridHatha & Vinyasa Yoga
Anika
Hatha & Yin Yoga
AnikaHatha & Yin Yoga
Katharina
Hatha & Yin Yoga
KatharinaHatha & Yin Yoga